F.a.q.

1. Is het nodig om de politie te bellen of kunt u volstaan met het in vullen van het Europees schadeformulier?
Invullen Europees schadeformulier.

1. Er is alleen materiële schade
2. Bestuurders zijn het onderling eens
3. Er zijn geen onduidelijkheden en twijfels

Politie/ alarmnummer bellen 112 of 0900-8844

1. Er is lichamelijk letsel (112 bij spoed, anders 0900-8844)
2. De verkeerssituatie is (zeer) onveilig (112 bij spoed, anders 0900-8844)
3. Er is onduidelijkheid over de omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond (alcohol 0900-8844), doorrijden na ongeval (112), groot meningsverschil (0900-8844)
4. De bestuurder wil/kan zijn identiteit niet prijsgeven (0900-8844)
5. Voertuig met buitenlands kenteken (0900-8844)
6. U twijfelt of bent erg geschrokken (0900-8844)

2. Wat is de rol van de politie bij een aanrijding
De politie heeft als taak hulp te verlenen bij een aanrijding en waarnodig onderzoek te doen over de toedracht. Wanneer er sprake is van een overtreding wordt er proces verbaal opgemaakt. Ook assisteert de politie bij het zorgen voor een zo veilig mogelijke doorstroming van het verkeer.

3. Wat wordt er van u verwacht bij een aanrijding?
Er wordt een zekere mate van zelfredzaamheid van u verwacht. Het is niet toegestaan de plaats van het ongeval te verlaten zolang u uw persoonsgegevens en de gegevens van het voertuig nog niet bekend hebt gemaakt bij de tegenpartij of politie. Breng uzelf en anderen zoveel mogelijk in veiligheid en zet uw alarmlichten aan. Wanneer er gewonden zijn, verleen dan eerste hulp en bel de politie of het alarmnummer (112). Als er sprake is van alleen materiële schade dan kunt u volstaan met het invullen van het Europees schadeformulier. Blijf kalm en probeer er samen uit te komen.

4. U heeft materiële schade en kunt niet verder met uw auto
Eerst vult u het Europees schadeformulier in (voorzijde) samen met uw tegenpartij. Vervolgens belt u met het alarmnummer dat staat genoteerd op de Groene Kaart van uw verzekeraar. Deze alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar. Uw verzekeraar (alarmcentrale) schakelt vervolgens een bergingsbedrijf in om uw auto te bergen, te stallen en/of door te transporteren naar de eindbestemming, zoals een herstelbedrijf, autobedrijf of huisadres. Dit wegslepen is kosteloos, of u nu WA of all-risk verzekerd bent. Kijk voor overige details ook in de polisvoorwaarden van uw (auto)verzekering.

5. Wat te doen bij twijfel?
Wanneer u twijfelt, in de war of geschrokken bent, dan kunt u altijd om hulp vragen. Daarvoor belt u met 0900 – 8844 (politie)

6. Wat is een Groene Kaart?
Een Groene Kaart is het internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs van uw verzekeraar. Soms wordt er gedacht dat deze alleen nodig is in het buitenland. Maar niets is minder waar want hij is in ons eigen Nederland net zo belangrijk! Zorg er dan ook voor dat u altijd de Groene Kaart bij u heeft als u met uw auto op pad gaat. (De groene kaart is er in 3 varianten.  Een standaard variant, online variant of een pasje.)

7. Onduidelijkheid over toedracht van het ongeval bij het invullen van het schadeformulier
Bent u het niet eens met de verklaring van uw tegenpartij over de toedracht van het ongeval, schrijf dan bij vraag 14 van het Europees schadeformulier in het opmerkingenveld: ‘niet eens met verklaring van bestuurder A of B’! Wanneer bepaalde zaken nog onduidelijk zijn, kunt u beter geen toezeggingen doen over de schuldvraag en schadevergoeding. Is er grote onduidelijkheid over de schuldvraag, bel dan 0900-8844 (politie) en vraag of de politie langs wil komen op plaats van het ongeval. Hiertoe zijn ze verplicht op uw verzoek! Wacht niet te lang met het melden van de schade aan uw verzekeraar of adviseur.

8. Plaatsen handtekening op Europees schadeformulier
Bij vraag 15 wordt gevraagd om een handtekening van beide bestuurders. De handtekening houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in en dient uitsluitend voor het vaststellen van identiteit en feitelijke gegevens. Daarnaast bevorderd het een snelle afhandeling. LET OP: kunt u zich niet vinden in de in de situatieschets of feitelijke gegevens, teken het Europees schadeformulier dan NIET!

9. Mijn auto staat in stalling bij een bergingsbedrijf. Brengt dit kosten met zich mee?
Nee/Ja. In de meeste gevallen zijn de eerste 3 dagen kosteloos. Daarna kan een bergingsbedrijf stallingkosten in rekening brengen. Dit kan soms oplopen tot € 25,- per dag. Geef daarom tijdig uw eindbestemming door!

10. Kosten bij doortransport
De auto staat in stalling bij een bergingsbedrijf en wordt doorgetransporteerd naar een auto/herstelbedrijf en of huisadres. Zijn er kosten verbonden aan het vervoer?
Nee. Dit is kosteloos. Dit doortransport valt onder uw verzekering. Eenmaal op het adres afgeleverd, is er geen verder vervoer meer mogelijk (of de kosten hiervan zijn voor eigen rekening).

11. Hoe zit het met vervangend vervoer?
Kijk voor verdere informatie in uw poliswaarden of neem contact op met uw (auto)hersteller,
verzekeraar of adviseur.

12. Verlies ik mijn no claim-korting in geval van berging of transport?
Op het bergen of transporteren van uw voertuig naar aanleiding van het ongeval, is de no claim- regeling niet van toepassing. U zakt hierdoor dus niet naar een lagere trede.

13. Verzekeringsgegevens tegenpartij NL/EU?
Via de RDW is het mogelijk om (tegen betaling) verzekeringsgegevens te achterhalen van de tegenpartij. Nadat u per e-mail een aanvraag heeft gedaan, ontvangt u na ongeveer twee weken de naam en het polisnummer van de maatschappij waar de auto verzekerd is. Dit geldt alleen voor in Nederland geregistreerde voertuigen. Is het betrokken voertuig voorzien van een buitenlands kenteken, dan kunt u deze gegevens (gratis) opvragen bij het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars.

14. Uw caravan of aanhanger is betrokken bij een ongeval, wat nu?
De aangekoppelde caravan of aanhanger en de lading/bagage is meeverzekerd op dezelfde polisvoorwaarden als het trekkend voertuig (personen-, kampeer- of bestelauto of motor). Dit wordt aangeduid op de Groene Kaart, als AF of BF. Bent u betrokken bij een aanrijding? Op het Europees Schadeformulier moet u beide kentekens vermelden. Ook wanneer uw auto en caravan of aanhanger hetzelfde kenteken hebben.

15. Geldigheid Groene Kaart
De geldigheid van de Groene Kaart vindt u in de linker bovenhoek. Is de geldigheid verstreken, dan is het mogelijk dat het desbetreffend voertuig NIET verzekerd is! Neem in dat geval bij een aanrijding contact op met de Politie (0900-8844).

16. Wat is Incident Management (IM)?
Voor een duidelijke uitleg en handige tips klik hier. Kijk ook eens onder het kopje “Weggebruikers” voor tips.

17. Tip! Europees schadeformulier.

Lees het Europees schadeformulier eens rustig door, voordat u hem in uw dashboardkastje legt van uw auto. Zo zult u opmerken dat alleen de voorzijde van het schadeformulier ingevuld hoeft te worden op de plaats van het ongeval. De achterzijde kunt u thuis invullen na afloop van een ongeval. Kunt u al uw (extra) informatie niet kwijt op het formulier, voeg dan de extra informatie toe in een bijlage evt. met foto’s.

Hier vindt u een Europees schadeformulier.